časopisna ilustracija
"Matvejević o razpadu Jugoslavije"
Dn. Objektiv
11.9.2010