črnobelo
"vzhod zahod"
Brati Žižka v Teheranu
mnenjska ilustracija h kolumnam Ervina Hladnika Milharčiča
med 2006 in 2012