časopisna ilustracija
"slovenija predseduje"
Slovenija, EU

Dnevnik, 5.1.2008