časopisna ilustracija
"Sloterdijk o Apolonovem torzu"
ilustracija članka
časopis Bi-logical
avgust 2011, Nizozemska