časopisna ilustracija
"rasizem po slovensko"
Hladna prha ali velikodušna rešitev

Toliko o slovenskih organih, ki so bolj kot za varovanje pravic zaskrbljeni za dobro počutje ksenofobov, ki jih ne kaže dražiti. Ali pa tak pritlehni izgovor kaže na povsem enaka stališča oblasti?
Dragan Petrovec, Dn. Objektiv, 17.2.07