raznoliko
"pot na orient"
Podobe navdihuje tekst Ervina Hladnika Milharčiča

2009