časopisna ilustracija
"na vzhod"
časopis Dnevnik 2009