raznoliko
"čemu tako resni"
A Nietzsche je svoje omejitve poznal, zato je utelešal svoje nihilistične težnje v izmišljenih junakih,
ali bolje antijunakih, teh priskutnih kreaturah destruktivnega uma, ki nam edine zmorejo osmisliti
naš še kar povprečen vsakdan, naše ne prav vztrajno stremenje k smislu, k samorealizaciji.
1.4.2013